Produktion

Din båt - från laminering till leverans

Under hela tillverkningsprocessen från laminering till leverans, tas båtarna omhand av våra hantverkare. Under hela tillverkningsprocessen följs vårt kvalitetsledningssystem.

Noggrant utförande

Förstklassiga produkter är tillverkade av de främsta råvarorna på marknaden. Vid framställandet av våra båtar används bästa tillgängliga material.

In i minsta detalj

Din båt är klar! Endast den slutliga inspektionen kvar... I slutgranskningen kontrollerar vi båtens konstruktion, installationer och finish. Kvalitetskontrollen är en del av hela processen med heltäckande kvalitetsövervakning. När granskningen har utförts och kvaliteten uppfyller kraven, kommer din båt vara redo för haven!

Hon kommer snart vara hos dig

Båten har genomgått inspektionen med glans. Nu återstår bara de slutliga förberedelserna för transporten. Hon är snart på väg!

Skaffa din egen Nord Star